Panie, do kogo pójdziemy?

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 7 maja 2022 r. Tekst: J 6, 55. 60-69 Prośba: o łaskę głębokiej wiary Myśli pomocne w rozważaniu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca. Wiara jest darem od Boga, Jego łaską. Jedyne co możemy zrobić...