W rzeczywistości jest On niedaleko

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 25 maja Tekst: Dz 17, 15. 22 – 18, 1 oraz J 16, 12-15 Prośba: o serce pojemne na przyjmowanie Ducha i Jego łaski każdego dnia. Myśli pomocne w rozważaniu: Powoli przeczytaj kilka razy mowę, jaką Paweł ma do Greków na Areopagu....