Jesteś synem w Synu

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 11 maja Tekst: J 12, 44-50 Prośba: o głęboką wiarę i przyjęcie łaski bycia synem Ojca w Jezusie. Myśli pomocne w rozważaniu: Wsłuchaj się dzisiaj uważnie w słowa Jezusa. Mówi w nich o głębokiej więzi z Ojcem. Jego Słowo jest tak...