Poszukiwanie i przyjęcie Jezusa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 2 maja Tekst: J 6, 22-29 Prośba: o łaskę przyjęcia Jezusa do swojego życia Myśli pomocne w rozważaniu: Tłum szuka Jezusa. Ludzie zadają sobie wiele trudu, aby Go odnaleźć. Dlaczego to robią? Jaka jest ich motywacja? Jezus...