Głód Słowa

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 27 listopada Tekst: Łk 21, 29-33 Prośba: o głód słowa Boga Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus opowiada dziś o drzewie wypuszczającym pąki, jako o zapowiedzi zmiany. Ma przyjść lato. Coś nowego, dobrego. Coś, co Bóg już dla mnie...

Zbliża się odkupienie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 26 listopada Tekst: Łk 21, 20-28 Prośba: o wewnętrzne pojednanie i przyjęcie zbawienia, które przychodzi w Jezusie Chrystusie Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus mówi do uczniów trudne słowa. Usiądź koło nich i słuchaj słów,...

Wytrwałość ocala życie

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 25 listopada. Tekst: Łk 21,12-19 Prośba: o łaskę przyjmowania Życia. Koniec roku liturgicznego to przybliżenie prawdy o powtórnym przyjściu Chrystusa, paruzji… o końcu tego świata. To się stopniowo dzieje na naszych oczach....

Koniec starego, początek Nowego

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 24 listopada Tekst: Łk 21,5-11 Prośba: o łaskę zaufania Bogu we wszystkim, co mnie spotyka Dzisiejszy fragment Ewangelii mówi o czasie końca tego świata i wchodzenia w Nową Ziemię i Nowe Niebo. Słyszymy zdanie o tym, że wszystko, co...

Uboga wdowa

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 23 listopada  Tekst: Łk 21,1-4 Prośba: o zaufanie i szczerość w relacji z Jezusem Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobraź sobie tę scenę: bogaczy, wrzucających duże sumy do skarbony i ubogą wdowę z jej dwoma pieniążkami. Być...