Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 6 listopada Tekst: Łk 16, 1-8 Prośba: o umiejętność stawania w prawdzie Myśli pomocne w rozważaniu: Wyobraź sobie scenę przedstawioną w dzisiejszej Ewangelii. Bogacz i rządca, który ma zdać rachunek ze swojej pracy. Postaw się na miejscu rządcy – za majątek wyobraź sobie swoje życie. Jakie to w tobie wywołuje reakcje? Co odpowiesz na słowa Pana: „zdaj sprawę z twego zarządzania”? Jakie uczucia to w tobie...