Rekolekcje Adwentowe 2020

Nasze życie jest drogą, nasza modlitwa również. Drogą ku Bogu, drogą ku Życiu. Po tej drodze Bóg do nas przychodzi i Adwent jest szczególnie tym okresem, w którym to sobie uświadamiamy. To czas oczekiwania na przyjście Pana. Nasza modlitwa jest zatrzymaniem się, by...

Głód Słowa

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 27 listopada Tekst: Łk 21, 29-33 Prośba: o głód słowa Boga Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus opowiada dziś o drzewie wypuszczającym pąki, jako o zapowiedzi zmiany. Ma przyjść lato. Coś nowego, dobrego. Coś, co Bóg już dla mnie...