Fundament

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 9 listopada, Tekst: Ps 46,2-3.5-6.8-9 Prośba: o odkrycie na nowo, że Jezus jest fundamentem naszego życia „Bóg jest dla nas ucieczką i siłą”. Co znaczą dla Ciebie te słowa? Bóg jest schronieniem, jest tym, który...