Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 9 listopada,

Tekst: Ps 46,2-3.5-6.8-9

Prośba: o odkrycie na nowo, że Jezus jest fundamentem naszego życia

„Bóg jest dla nas ucieczką i siłą”. Co znaczą dla Ciebie te słowa? Bóg jest schronieniem, jest tym, który zapewnia bezpieczeństwo, chroni i przynosi ukojenie. Dla Ciebie to  raczej teoria czy życiowe doświadczenie? W jaki sposób możesz odnieść te słowa do swojego życia DZISIAJ, w tym, co przeżywasz?

„Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.” Jak brzmiałby psalm, który wyśpiewuje Twoje życie? Jakie „dzieła Pana, zdumiewające dzieła”, których dokonał w Twoim życiu, budzą Twoją wdzięczność? Wróć myślami do tych wydarzeń. Zobacz, w jaki sposób objawiała się w Twojej codzienności objawiała się troska Boga, Jego dobroć, miłość prowadzenie. Zobacz Jego zaproszenie do tego, by oprzeć się i budować swoje życie na Nim – by On był Twoim fundamentem.