Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 21 listopada Tekst: Łk 20, 27-40 Prośba: o łaskę stawania się coraz bardziej dzieckiem Boga. Myśli pomocne w rozważaniu: Posłuchaj rozmowy saduceuszów z Jezusem. Jaką postawę pokazują? Słyszymy, że jest to postawa niewiary w zmartwychwstanie, tzn. w życie wieczne. Człowiek wierzący to w skrócie taki, który ufa słowu Boga, przyjmuje je i żyje nim. Saduceusze nie wierzą w słowo o życiu wiecznym, więc...