Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 21 listopada

Tekst: Łk 20, 27-40

Prośba: o łaskę stawania się coraz bardziej dzieckiem Boga.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Posłuchaj rozmowy saduceuszów z Jezusem. Jaką postawę pokazują? Słyszymy, że jest to postawa niewiary w zmartwychwstanie, tzn. w życie wieczne. Człowiek wierzący to w skrócie taki, który ufa słowu Boga, przyjmuje je i żyje nim. Saduceusze nie wierzą w słowo o życiu wiecznym, więc zaczynają dyskutować. Nie są otwarci na przyjęcie innej perspektywy, niż ich własna, więc przez stwarzanie sztucznych problemów chcą wykazać, że “mają rację”.
  • Zatrzymaj się przy Jezusie, kiedy mówi o życiu wiecznym. Czy te słowa Cię jakoś poruszają, wzbudzają pragnienia, emocje? Uświadom sobie, że to życie polega na tym, by stać się dzieckiem Boga. Jezus nieraz o tym mówił, że jeśli się nie staniemy jak dzieci, nie wejdziemy do królestwa Ojca. Więc w domu Ojca nie będziemy żyli na wzór życia ziemskiego, np. z instytucją małżeństwa. Wszyscy będziemy dziećmi Ojca.
  • Nasze życie teraz jest więc drogą, procesem stawania się dzieckiem Ojca. Idziemy od bycia dzieckiem swoich rodziców to bycia dzieckiem Ojca. I jednym, i drugim jesteśmy od początku, ale wiemy, że grzech zamazuje w nas tę świadomość, zniekształca ją i dlatego tak często nie wierzymy, że jesteśmy dziećmi Ojca. Jezus przyszedł, by nas o tym przekonać i było gotowy dać swoje życie, byśmy w to uwierzyli. Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie… więc nie wierzyli, że mogą stać się dziećmi Boga.
  • Otwórz na koniec swoje serce, by Jezus opowiedział Ci o swoich pragnieniach i pragnieniach Ojca względem Ciebie.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.