Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 27 czerwca Tekst: Mt 7, 21-29 Prośba: o łaskę wrażliwości na Słowo Boga i wypełnianie Go w życiu. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus, który jest Słowem Ojca, uświadamia dzisiaj, że same słowa i same czyny nie wystarczą. Bo “Panie, Panie” to słowa, a prorokowanie, wyrzucanie złych duchów, itd. to czyny. Może nas to szokuje. Wszak wiara bez czynów jest martwa, a sama wiara to życie słowem Boga. Ale...