Szukać Jezusa we wszystkim

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 8 czerwca. Tekst: J 21,20-25 Prośba: o gotowość towarzyszenia Jezusowi. Obróciwszy się… Sytuacja opisana w zakończeniu Ewangelii według świętego Jana, jest kontynuacją wczorajszego fragmentu Ewangelii. Dzieje się bezpośrednio po spotkaniu Jezusa z uczniami nad Jeziorem Genezaret, po cudownym połowie, wspólnym śniadaniu, po wyznaniu miłości przez Piotra i potwierdzeniu przez Jezusa jego pasterskiej...