Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 18 czerwca Tekst: Mt 5,43-48 Prośba: o łaskę wolności w trudnych relacjach W wielu miejscach w Ewangelii jest mowa o błogosławieniu. Słowo to oznacza mówienie o kimś dobrze, ale można iść dalej – pragnienie dobra dla drugiego. I właśnie do tego “magis” zaprasza Jezus. Nie tylko tolerować nieprzyjaciół, ale chcieć dla nich dobra. Może być tak, że krzywda jest zbyt wielka, by objąć modlitwą tę...