Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 13 czerwca, Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana Tekst: Iz 6, 1-4. 8 oraz J 17, 1-2. 9. 14-26 Prośba: o łaskę pojednania wszystkich w Jezusie Chrystusie. Myśli pomocne w rozważaniu: Znów słyszymy dzisiaj ostatnią modlitwę Jezusa przed Jego męką. Modli się w niej przede wszystkim o jedność. Wszak przyszedł On na świat, aby wszystko w sobie pojednać przez krew wylaną na krzyżu. Ofiara Jezusa jest...