Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 5 kwietnia Tekst: J 7,1-2.10.25-30 Prośba: o odwagę oddania wszystkiego Bogu  1. Przeczytaj powoli dzisiejszy fragment Ewangelii. Możesz to zrobić w szerszym kontekście, biorąc na modlitwę wersety 1-30 z siódmego rozdziału Janowej Ewangelii. Jakie emocje pozostawia w Tobie lektura? Jezus wzbudza kontrowersje. Jego życie jest zagrożone. Musi się ukrywać, skrycie wchodzić do Świętego Miasta. Jednak przychodząc...