Dać się pozbierać

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 13 kwietnia. Tekst: Ez 37,21-28; J 11,45-57 Prośba: o łaskę wewnętrznej jedności. 1. “Zbieram ich ze wszystkich stron”. Dobiega końca pierwsza, dłuższa część Wielkiego Postu. Miała ona na celu poszerzenie mojego serca, spulchnienie, wzruszenie jego ziemi, aby ziarno łaski, przychodzącej z Paschą miało jak najlepsze warunki do umierania i wzrostu. Do zakorzenienia. Był to też czas, w którym wiele...