Wprowadzenie do modlitwy na środę, 1 maja Teksty: Dz 5, 17-26 oraz J 3, 16-21 Prośba: o łaskę głębokiej miłości i wolności serca. 1.  Pan wyprowadza z więzienia uczniów, aby mogli dalej głosić Słowo Życia. Przyjrzyj się temu tekstowi i zauważ, jak przeplatają się ze sobą akapity mówiące o tym, co czyni arcykapłan i jego zwolennicy oraz Sanhedryn, a co robi Bóg i Jego uczniowie. Ci pierwsi są wykluczający, zamykający uczniów, pełni zawiści,...