Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 5 kwietnia

Tekst: J 7,1-2.10.25-30

Prośba: o odwagę oddania wszystkiego Bogu 

1. Przeczytaj powoli dzisiejszy fragment Ewangelii. Możesz to zrobić w szerszym kontekście, biorąc na modlitwę wersety 1-30 z siódmego rozdziału Janowej Ewangelii. Jakie emocje pozostawia w Tobie lektura? Jezus wzbudza kontrowersje. Jego życie jest zagrożone. Musi się ukrywać, skrycie wchodzić do Świętego Miasta. Jednak przychodząc zaczyna nauczać publicznie, jakby nic sobie nie robił z zagrożenia. Jego postawa wynika z tego, że nic nie ma do stracenia, bo wszystko ma w Bogu.

2. Jaka jest moja wiara? Jaka jest moja relacja z Ojcem? Czy rzeczywiście wszystko mam w Nim? A może to lub owo zatrzymuję tylko dla siebie. Być uczniem/apostołem to nie zważać na to, co mówią o mnie inni, ale robić swoje. Autentyczne pójście za Jezusem pociąga za sobą stracenie wszystkiego, co egoistycznie chcę posiadać tylko dla siebie. A wszystko po to, by moje serce było wolne, niezwiązane z niczym, co nie jest zanurzone i oddane Bogu. Co potrzebuję stracić, aby posiadać Pełnię?