Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 13 października

Tekst: Jl 1,13-15.2,1-2

Proś dziś o współdziałanie z łaską Boga, szczególnie w czasie strapienia.

Przepaszcie się, a płaczcie, kapłani, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara pokarmowa i płynna – Proces życia duchowego przeplatany jest okresami światła i cienia. Światłością  jest poczucie obecności Boga, łatwość w modlitwie czy ogólne rozpalenie serca. Po pewnym czasie przychodzi okres oczyszczania z przyzwyczajeń i z tego, co było tylko dodatkiem do relacji z Bogiem. Czasami czas strapienia, czy ciemności duszy, nie jest poprzedzony zaniedbaniami w praktykach religijnych. Często bywa jednak tak, że jest konsekwencją zaniku praktyk. Odchodzenie od modlitwy może być stopniowe i prawie niezauważalne. Zły duch początkowo nie namawia otwarcie do złego. Wystarczy, by nakłonił człowieka do wybrania mniejszego dobra. Później stopniowo gasi żar w sercu. Prorok Joel wola do Izraela, by się ocknął, by zobaczył jak daleko odszedł w swojej wierność Bogu. Przeciwko oschłości serca namawia do żarliwej reakcji. W jakim momencie życia duchowego jesteś teraz? Jeśli trwasz w strapienia, to jakie podejmujesz kroki? Co mogłoby Ci pomóc?

Usłysz dziś wezwanie do działania. Bóg jest z Tobą i będzie Ci pomagał.