Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 5 czerwca

Tekst: Mk 12, 13-17

Prośba: o łaskę pójścia za Jezusem

1. Motywacja pytających Jezusa o płacenie podatku była jasna. Chcieli usłyszeć od Niego coś, co pozwoliłoby im oskarżyć Go przed władzami. Nie chcą po prostu znać Jego opinii na ten temat. A Twoje pytania, jakie zadajesz spotykanym osobom. Jaką mają motywację? Dlaczego pytasz?

2. Po usłyszeniu odpowiedzi byli pełni podziwu dla Jezusa. Jednak nie przerodził się on w chęć naśladowania. Podziwiamy różne rzeczy, osoby. Często rodzi się z tego pragnienie bycia jak ta druga osoba, robienia czegoś tak jak ona. Pomyśl przez chwilę o tym, kto w Tobie wzbudza podziw? Jak to wyraża się w Twojej codzienności?