Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 10 września

Tekst: Łk 6,12-19

Prośba: o łaskę otwartego serca na Bożą Obecność w codzienności

  • Jezus modli się przed ważnym wydarzeniem, jakim ma być wybór Dwunastu. Modlitwa sprawia, że Jego pragnienia stają się zgodne z pragnieniami Ojca. A jak Ty przygotowujesz się do ważnych decyzji, wydarzeń? Gdzie w tym jest miejsce dla Boga?
  • Jezus wybiera – podejmuje konkretną decyzję i jest jej wierny. Wybór jest czymś trudnym, ale bez tego życie każdego z nas nie byłoby możliwe. Pomyśl o jednej swojej ważnej decyzji, jaką podjąłeś. Jak ją realizujesz teraz?
  • Zejście w dół, o jakim mówi Ewangelia jest symbolem schodzenia Boga w trud, ból, choroby, potrzeby człowieka. Sama Obecność Jezusa uzdrawia, co oznacza nie tylko wolność od chorób, ale także przywrócenie pierwotnej harmonii, jakiej Bóg zapragnął w stworzeniu.