Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 28 października

Tekst: Ef 2, 19-22 i Łk 6, 12-19

Prośba: o doświadczenie bycia umiłowanym i posłanym

Wczytaj się uważnie w oba proponowane na dzisiaj teksty:

  • “Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga” – co znaczą dla Ciebie te słowa? W jakich sytuacjach życiowych czujesz się jak ktoś obcy, nieważny, ktoś kim rządzi przypadek? Czy zapraszasz do takich chwil Boga? Proś Go, byś doświadczył tego, że jesteś Jego domownikiem, czyli kimś bardzo Mu bliskim.
  • Wspólnota Kościoła, którą każdy z nas buduje, ma stanowić “mieszkanie Boga przez Ducha”. Bóg chce mieszkać razem z Tobą, w tym wszystkim co przeżywasz. On też nie chce być w Twoim życiu “obcym i przychodniem”, chce być Twoim domownikiem. Zaproś Go do dzisiejszego dnia, co wszystkiego co jest Twoim wyzwaniem i radością.
  • “Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu…” . Znamy imiona uczniów, wybranych przez Jezusa. Spróbuj wyobrazić sobie moment, w którym On zwraca się do każdego z nich po imieniu. Wyobraź sobie również, że wypowiada Twoje imię. W jaki sposób na Ciebie patrzy? Co słyszysz w Jego głosie? Każdy z nas jest przez Niego powołany i posłany, ale zanim podejmiemy naszą misję, potrzebne jest doświadczenie tego, co jest początkiem i podstawą relacji z Bogiem – miłości. Proś Go dzisiaj o doświadczenie tego, że to właśnie miłość uczyniła Cię domownikiem Boga, to miłość Cię wybrała i to miłość chce Cię prowadzić…