Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 1 czerwca, Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

Tekst: Dz 1,12-14

Prośba: o doświadczenie bycia częścią Kościoła

1. Wyobraź sobie apostołów trwających wraz z Maryją na modlitwie. Co czujesz widząc tę rozmodloną wspólnotę? Spróbuj odnieść to do tego, jak czujesz się w Kościele. Wróć myślami do chwil, w których doświadczałeś umocnienia dzięki wspólnocie Kościoła. Pozwól też dojść do głosu temu, co trudne. Porozmawiaj o tym szczerze z Jezusem. Patrząc na rozmodlonych apostołów i na swoje doświadczenia, jaka jest Twoja największa tęsknota? Nazwij swoje pragnienia.

2. Maryja jest nazywana Matką Kościoła. Spróbuj spojrzeć na Nią dzisiaj jako na Matkę Twojego bycia w Kościele, Matkę bliską i obecną we wszystkim, co przeżywasz. Zaproś ją do swoich doświadczeń, wspomnień, przeżyć. Proś, by uczyła Cię wdzięczności i razem z nią śpiewaj Magnificat. Proś, by była przewodniczką i pomocą w chwilach, gdy przeżywasz wątpliwości w wierze.  Trwaj dzisiaj razem z Maryją na modlitwie. Jak myślisz, w jaki sposób Ona patrzyła na wspólnotę Kościoła? W jaki sposób patrzyła na swojego Syna – co było w tym spojrzeniu? O co chciałbyś Ją dzisiaj poprosić?