Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 17 października

Tekst: Łk 11, 47-54

Prośba: o doświadczenie Bożego miłosierdzia i łaski.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Biada wam – to mocne słowa. Lecz nie wydaje się, by w ustach Jezusa miały posmak grożenia czy zemsty. Owszem, mówi o pomszczeniu krwi proroków, wymieniając konkretnie, że ta długa lista wysłańców Boga rozpoczyna się od Abla, zabitego przez swojego brata Kaina. Skoro chodzi o tak długi okres czasu, to pomsta jest możliwa tylko na krzyżu. A na nim nie ma zemsty, jest “Ojcze, przebacz im…”. Cóż więc może oznaczać owo biada? Może wezwanie do nawrócenia? Może gniew Boga, który “nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie”, a tymczasem Żydzi nie chcą przyjąć życia? Co to oznacza konkretnie dla Ciebie, co mówi o Twoim życiu?
  • To wszystko wypowiedziała Mądrość Boża.  Czym jest mądrość dla Ciebie? Czy chodzi o wiedzę, o dobrze “umeblowaną” głowę? Przecież taką głowę mieli właśnie faryzeusze i uczeni w Prawie, którym Jezus mówi te trudne słowa. Rozważaj mądrość jako prostotę i smakowanie życia. Rozważaj ją jako tę, która widzi Boga, zważa na Niego oraz buduje z Nim więź. Mądrość dotyka samego serca Boga i w Nim się zanurza. Serca, które jest przepełnione miłością i tylko miłością. Zobacz ów kontrast: Jezusowego biada oraz serca Boga, które niczego nie pragnie tak bardzo jak kochać. I czyni to, nawet, kiedy jest odrzucane.
  • Mowa również o kluczach poznania. O jakie poznanie chodzi? Wydaje się, że znów nie o wiedzę czy inteligencję. Dla Biblii oraz pierwszych Ojców Kościoła poznanie to złączenie się z tym, co się poznaje. Poznanie jest ściśle złączone z miłością i zawiera w sobie także odsłanianie swojego serca, by wpuścić drugiego, oraz wsłuchiwanie się w serce bliźniego, by móc się z nim spotkać. Dotyczy to podobnie serca Boga. Jezus odsłania Żydom serce Boga, natomiast Żydzi odrzucają je, zamknięci w swoich przepisach i prawach, by ostatecznie w imię tych praw powiesić Boga na krzyżu. Im bardziej poznaję kogoś (kim jest, jak żyje), tym staje mi się bliższy, tym większą mam do Niego miłość. Jak to wygląda w Twoim życiu? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.