NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO „OBDAROWANI BOGIEM”  |  Dzień 9

Zanim przejdziesz do przygotowania modlitwy zobacz film wprowadzający w ostatni dzień nowenny.

Ez 37,1-14

Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: „Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!” Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że Ja jestem Pan». I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział On do mnie: «Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli». Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach – wojsko bardzo, bardzo wielkie. I rzekł do mnie: «Synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: „Wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza, już po nas”. Dlatego prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – wyrocznia Pana Boga.

Dz 2,1-4

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przygotowanie do dzisiejszej modlitwy rozpocznij od przeczytania zaproponowanych fragmentów Słowa Bożego. Dopiero po tej lekturze przejdź do tekstu wprowadzenia do modlitwy.

Rozpoczynając modlitwę uczyń Znak Krzyża. Bo to w momencie śmierci Jezus oddał ducha – jakby tchnął Go na tych, którzy do krzyża się zbliżyli, byli pod nim. To jest pierwszy moment obdarowywania nas Duchem Świętym. Przez chwilę uświadom sobie, że w Tobie jest Tchnienie Życia – oddech – wdech i wydech. W momencie Twoich narodzin Bóg dał Ci pierwszy oddech – wdech, w momencie Twojej śmierci oddasz go Bogu w Twoim ostatnim wydechu. Zatem Tchnienie Życia jest cały czas w Tobie. Nie musisz szukać gdzieś daleko – zauważ, że Duch Święty już jest w Tobie i działa.

Jeżeli potrzebujesz zaangażuj wyobraźnię. Wyobraź sobie, że jesteś razem z prorokiem i widzisz działanie Ducha pośród doliny pełnej wyschłych kości.

Poproś o łaskę otwartego serca na przychodzenie i działanie Ducha Świętego.

1. Scena opisana w dzisiejszym fragmencie jest bardzo plastyczna. Zachęcam do tego, abyś wyobraził sobie tę Ezechielową wizję. Zobacz piękne zielone wzgórza i eksplozję życia, a na dnie doliny wyschłe kości i śmierć. Przejdź razem z prorokiem przez dolinę. Zobacz, co maluje się na jego twarzy? Co Ty czujesz patrząc na to wszystko? Patrz, jak Bóg dokonuje ożywienia kości i jak stwarza na nowo żołnierzy. Uświadom sobie wszechmoc Boga, a jednocześnie zobacz Jego delikatność i troskliwość. Czy w swoim życiu odnajdujesz równie wszechmocne i spektakularne działanie Boga? Czego ono dotyczy? Jakich wydarzeń, sytuacji, sfer Twojego życia? Czy wierzysz w to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego (Łk 1,37)?

2. [Dolina] była pełna kości… Były one zupełnie wyschłe. Ten obraz przywodzi na myśl klęskę wielkiej armii w bitwie. Pokazuje też stan ducha Izraelitów przebywających na wygnaniu. Ty również toczysz walkę. Jednak nie przeciwko  krwi i ciału, ale przeciwko pierwiastkom duchowym zła jak pisze św. Paweł. I zapewne niejedną bitwę przegrałeś, dając się doprowadzić do grzechu. Może jesteś zniechęcony sobą, swoim postępowaniem. Jesteś jak te wysuszone kości – bez nadziei i pełen niemocy zrobienia z tym czegokolwiek. Zobacz te miejsca w swoim życiu, gdzie jest duchowa śmierć. Może już dawno spisałeś je na straty, nie mając wiary w to, że kiedykolwiek zagości tam życie… Powiedz Bogu o tych miejscach. Pozwól, sobie na wyrażenie tego, co jest w Twoim sercu.

3. Oto Ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów. I tak się dzieje. Do Ciebie Bóg mówi te same słowa: Chcę, abyś żył w tych miejscach, w których jest śmierć. Chcę Cię wydobyć z zamknięcia i ciemności grobu, byś mógł radować się przebywaniem w mojej obecności. Zobacz Boga, który pochyla się nad Tobą. Gdzie dziś najbardziej potrzebujesz Ducha Świętego? Konkretnie. Zaproś Go tam w ten ostatni dzień nowenny. Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. To wydarza się także w życiu każdego z nas, kiedy trwamy na modlitwie.

4. Dary Ducha Świętego zostały Ci dane w dniu Twojego Chrztu świętego. W tym dniach miałeś okazję uświadomić sobie jakie jest ich znaczenie w życiu chrześcijanina, w Twoim życiu. Dzięki darowi bojaźni Bożej będziesz umiał stawiać Boga zawsze na pierwszym miejscu. Dar pobożności uzdolni Cię do stawania przed Bogiem jak dziecko i wołania Tatusiu. Dar umiejętności pozwoli Ci zgłębić Boże serce, poznać, Kim On jest. Dar męstwa jest Ci dany po to, byś się nie zachwiał w wierze, byś nigdy nie zaparł się Boga. Dar rady pomoże Ci wybierać zawsze to, co jest z Boga i nie dać się zwieść podstępom złego ducha. Dzięki darowi rozumu będziesz umiał iść w ślady Jezusa Chrystusa, żyć tak, jak On, być tak, jak On, poznawać Go. Dar mądrości nauczy Cię trwania przy Bogu, tracenia z Nim czasu, wybierania optymalnej drogi do spotkanie z Nim w niebie. Te dary są w Tobie. Wystarczy zacząć ich używać.

Na zakończenie modlitwy odmów lub może zaśpiewaj Hymn do Ducha Świętego, którym w tym czasie modli się Kościół.

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan
I najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Boga obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał
Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.
Amen! Alleluja!