Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 26 listopada

Tekst: Łk 21,5-11

Prośba: o łaskę uważnego i rozeznającego serca

  • Słowa Jezusa o zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej pokazują, że moja wiara nie może opierać się na tym, co zewnętrzne, ale na doświadczeniu działania Boga w moim wnętrzu. Jednak wiara wynikająca z tego przejawia się w moim zachowaniu, tym, co mówię, robię. Na czym opiera się Twoja wiara?
  • Jezus mówi o tym, żeby być uważnym na to, komu dajemy posłuch, za kim idziemy, z jakiego źródła czerpiemy wiedzę o Bogu, o tym, co się wydarza. Być uważnym oznacza zauważać i rozeznawać czy to, co przychodzi mam przyjąć i za tym pójść, czy odsunąć i nie zajmować się tym. Jak w Twoim życiu wygląda podejmowanie decyzji, szczególnie tych znaczących, wpływających na Twoją dalszą drogę?