Bóg JEST z Tobą: sobota, 8 grudnia

Modlitwa powtórkowa Przygotuj ją według znanego z poprzednich dni schematu. Nie zapomnij o trzech punktach modlitwy, oznaczanych w naszych wprowadzeniach cyframi rzymskimi. Z podanych niżej sposobów wybierz ten, który dziś najbardziej Ci odpowiada: 1. Z całego...

Bóg JEST z Tobą: środa, 5 grudnia

Mk 6,45-51 Zaraz też przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie....

Bóg JEST z Tobą: wtorek, 4 grudnia

Iz 41, 8-10.13-14 Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mego przyjaciela!  Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie...

Bóg JEST z Tobą: poniedziałek, 3 grudnia

Iz 43,1-7.10-13 Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień,...

I Tydzień: Bóg JEST z Tobą – lektura dodatkowa

Zapraszamy do lektury wybranych numerów Katechizmu Kościoła Katolickiego I TYDZIEŃ: Wierzę w Boga, który JEST ze mną   *** 154 Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Niemniej jednak jest prawdą, że wiara jest aktem...

Bóg JEST z Tobą: I Niedziela Adwentu, 2 grudnia

Wj 3,1-15 Mojżesz zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: “Mojżeszu, Mojżeszu!” On zaś odpowiedział: “Oto...