Iz 41, 8-10.13-14

Ty zaś, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem sobie, potomstwo Abrahama, mego przyjaciela!  Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, powołałem cię z jej stron najdalszych i rzekłem ci: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie odrzuciłem. Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – wyrocznia Pana – odkupicielem twoim – Święty Izraela.

I.   Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, by to Duch Święty tę modlitwę prowadził i usuwał wszelkie przeszkody, wszelkie trudności w jej podjęciu oraz by Twoje myśli, zamiary i decyzje oczyszczał i kierował ku większej chwale Boga.

II.   Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważał (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj wyobraźnię. Postaraj się wejść w dzisiejszy obraz, całą swoją wyobraźnią. Spróbuj zobaczyć Boga. Jest Twoim Bogiem. Zawsze jest przy Tobie, a Ty jesteś Jego przyjacielem. Zobacz co robi twój Bóg? Popatrz jak przychodzi do Ciebie, jak troszczy się o Ciebie, stoi przy Tobie. Usłysz słowa Pana. Nachyl swoje ucho i słuchaj co mówi do Ciebie. Zauważ, gdzie Ty jesteś w tym obrazie. Blisko Boga i rozmawiasz z Nim jak przyjaciel z przyjacielem? Czy może patrzysz na Niego z oddalenia? Jak słyszysz słowa, które kieruje do Ciebie Bóg?

III.   Poproś teraz Pana o szczególny owoc tej modlitwy. W tym tygodniu poproś o doświadczenie, że Bóg BYŁ i JEST z Tobą gdziekolwiek jesteś.

1.  Bóg jest ponad wszelkimi stworzeniami, ale równocześnie chce być blisko każdego człowieka, pragnie bliskości z Tobą, bo traktuje Cię jak swojego przyjaciela. Jesteś przyjacielem Boga? Jak się czujesz jako przyjaciel Boga? Bóg jest zawsze blisko Ciebie. Mówi do Ciebie. Mówi, że pochwycił Cię na krańcach ziemi, czyli tam gdzie wydawało się Tobie, że Go nie ma. Pośród różnych wydarzeń Twojego życia, niekiedy bardzo trudnych. Jakie to były wydarzenia? Pan zapewnia Cię że On tam był. Zawsze Ciebie szukał i szuka ciągle jeśli upadasz i grzeszysz. By, kiedy żałujesz, okazać Ci swoje miłosierdzie. Uświadom to sobie bardzo mocno, że to sam Bóg osobiście Cię pochwycił i już Cię nie opuści. Otacza swoją troską i jest tak bardzo blisko…

2.  Bóg sam o sobie mówi: “Ja Jahwe, Jestem Bogiem Twoim”. Co oznaczają te słowa dla Ciebie? Co oznacza, że Bóg jest Twoim Bogiem. Bóg, który sam zapragnął Ciebie, stworzył Ciebie, wybrał sobie Ciebie, mówi: “Ja jestem z Tobą”. Twój Bóg prosi Cię byś się nie lękał i nie trwożył tym wszystkim co Cię otacza, gdyż On zawsze przyjdzie Ci z pomocą. Pan mówi, że nieustannie Cię wspiera. Sam Bóg jest z Tobą. Tylko On wszystkiemu potrafi zaradzić. Jeśli brak ci sił posłuchaj co mówi Pan: “umacniam Cię, wspomagam i podtrzymuje Ciebie swoja prawicą. Jestem twoim Odkupicielem i przychodzę Ci z pomocą w każdej sytuacji”.

3.  Posłuchaj, jaki pieszczotliwymi słowami zwraca się Bóg do Ciebie. Wybrał sobie właśnie Ciebie, nazwał przyjacielem i to wybranie nigdy nie wygaśnie. Jak Ty się z tym czujesz? Jakie jest Twoje doświadczenie bliskości i troskliwości Boga? Usłysz w swoim sercu to zdrobnienie: “robaczku Jakuba”. Co czujesz słysząc te słowa? Może kojarzą Ci się z poniżaniem, brakiem poczucia bezpieczeństwa. A Bóg właśnie tak Ciebie określa, tak bardzo pieszczotliwie. Jesteś takim małym robaczkiem w rękach samego Boga i dlatego, że jesteś w rękach Pana jesteś bezpieczny. Zobacz jak Bóg objawia Ci się poprzez swoją czułość, delikatność, bliskość, wielką miłość. Co na to Twoje serce?

Na koniec porozmawiaj z Panem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.

Na zakończenie pomódl się słowami: Ojcze nasz…

Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.