Iz 43,1-7.10-13

Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca. Daję Egipt jako twój okup, Kusz i Sabę w zamian za ciebie. Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Przywiodę ze Wschodu twe plemię i z Zachodu cię pozbieram. Północy powiem: Oddaj! i Południowi: Nie zatrzymuj! Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię i których stworzyłem dla mojej chwały, ukształtowałem ich i moim są dziełem.

Wy jesteście moimi świadkami – wyrocznia Pana – i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć Mi, oraz zrozumieć, że tylko Ja istnieję. Boga utworzonego przede Mną nie było ani po Mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. To Ja zapowiedziałem, wyzwoliłem i obwieściłem, a nie ktoś obcy wśród was. Wy jesteście świadkami moimi – wyrocznia Pana – że Ja jestem Bogiem, owszem, od wieczności Nim jestem. I nikt się nie wymknie z mej ręki. Któż może zmienić to, co Ja zdziałam?

I. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, a także tego, by to Duch Święty tę modlitwę prowadził i usuwał wszelkie przeszkody, wszelkie trudności w jej podjęciu oraz by Twoje myśli, zamiary i decyzje oczyszczał i kierował ku większej chwale Boga.

II. Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważał (możesz go jeszcze raz przeczytać w całości), a następnie zaangażuj wyobraźnię. Wejdź w daną scenę wyobraźnią. Zobacz Boga, który trzyma Cię za rękę, kiedy Ty przechodzisz przez niebezpieczną rzekę. Zwróć uwagę na silny wiatr, deszcz i inne przeciwności. Nie jesteś sam w tym doświadczeniu…

III. Poproś teraz Pana o szczególny owoc tej modlitwy. W tym tygodniu proś o doświadczenie, że Bóg BYŁ i JEST z Tobą gdziekolwiek jesteś.

1.  Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu, tyś moim. Człowiek o szlachetnym sercu jest w stanie pomoc każdemu. Niemniej jednak jego zaangażowanie będzie większe jeżeli ten, kto potrzebuje pomocy będzie kimś bliskim, kimś znanym, np. przyjacielem… Bóg w taki właśnie sposób na mnie patrzy. Jestem dla Niego kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym, stworzonym z miłości i do miłości. Jeżeli Bóg wzywa po imieniu to znaczy, że doskonale mnie zna, bardziej niż ja sam siebie. Nie przeraża Go moja bieda i słabość, gdyż dostrzega we mnie dobro, nawet jeżeli czasem umyka ono mojej percepcji. Dlatego nie muszę się więcej lękać. Wszechmocny Bóg jest po mojej stronie, a Jego obecność przynosi upragniony pokój. Jakie uczucia rodzą się we mnie na myśl o tym, że jestem przez Niego znany?

2.  Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Przytoczone słowa wielokrotnie padały z ust Jezusa. Są one niezwykle ważne i bardzo konkretne. Po pierwsze Bóg zachęca do tego, by się nie lękać. Strach powoduje, że człowiek szuka kogoś lub czegoś co zapewni mu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma on oparcia w Bogu, będzie szukał poza Nim. Gdzie szukam ratunku w sytuacji zagrożenia lub trudności? Ku czemu biegnie moje serce? Druga fundamentalna kwestia to zapewnienie, że Bóg jest ze mną. Nie ma takiej sytuacji życiowej, w której Jezus byłby nieobecny. Utrata pracy, zawód życiowy, zdrada, poczucie niesprawiedliwości, odrzucenie, obojętność ze strony otoczenia – w tych wszystkich doświadczeniach możemy liczyć na Jego wsparcie. Przypomnę sobie trudne momenty mojego życia i poproszę Jezusa, aby pokazał mi swoją dyskretną w nich obecność.

3.  Tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy. Pierwsze przykazanie dekalogu przestrzega przed oddawaniem czci innym bogom. Jedyny, który jest godzien wszelkiej chwały mówi o sobie, że tylko On istnieje. Po jakie bożki sięgam najczęściej? Czy jest to bóg próżnej chwały, chciwości, czy doznawania zaszczytów? Poza Bogiem nie ma żadnego innego zbawcy. To Jezus jest Tym, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Jeżeli cierpię, mam wątpliwości w wierze, potrzebuję ratunku to Chrystus jest jedynym, do którego w sposób bezpieczny mogę się zwrócić. Tylko On mnie nie zrani, nie skrzywdzi, będzie zawsze trzymał moją stronę w walce ze złem. Czy Jezus jest moim jedynym Panem i Zbawicielem? Jak w konkrecie mojego życia przejawia się to panowanie?

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.

Na zakończenie pomódl się słowami: Ojcze nasz…

Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.