Kontemplacja o Narodzeniu, poniedziałek, 24 grudnia

Kontemplacja o Narodzeniu Dziś również zapraszamy do kontemplacji (do przypatrywania się w wyobraźni przedstawionej scenie). Nie chodzi w niej o to, by coś wyprodukować czy zdobyć przez wysiłek intelektu i woli. Dziś nastaw się na branie, na czerpanie z obrazu, na...

Kontemplacja o Wcieleniu: IV Niedziela Adwentu, 23 grudnia

Kontemplacja o Wcieleniu Proponujemy zmienić dziś trochę charakter modlitwy z medytacyjnej (czyli rozważania Słowa Bożego) na kontemplacyjny (przypatrywaniu się w wyobraźni przedstawionej scenie). Nie będzie w niej chodziło, by coś nowego odkryć, by coś bardziej...

Bóg Cię KOCHA: sobota, 22 grudnia

Modlitwa powtórkowa Przygotuj ją według znanego z poprzednich dni schematu. Nie zapomnij o trzech punktach modlitwy, oznaczanych w naszych wprowadzeniach cyframi rzymskimi. Z podanych niżej sposobów wybierz ten, który dziś najbardziej Ci odpowiada: 1. Z całego...

Bóg Cię KOCHA, piątek, 21 grudnia

Rz 8, 28-35.37-39  Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On...

Bóg Cię KOCHA, czwartek, 20 grudnia

So 3,14-18a Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia...

Bóg Cię KOCHA, środa, 19 grudnia

J 3,16-17 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. I. Na...