Środa (dzień 4)

Mt 5, 1-12 I. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, a także tego, by to Duch Święty tę modlitwę prowadził i usuwał...

Wtorek (dzień 3)

Łk 9, 28-36 I. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, a także tego, by to Duch Święty tę modlitwę prowadził i usuwał...

Poniedziałek (dzień 2)

J 3, 16-19 I. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, a także tego, by to Duch Święty tę modlitwę prowadził i usuwał...

I Niedziela Adwentu (dzień 1)

J 1, 1-14 I. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest zawsze obecny przy Tobie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, a także tego, by to Duch Święty tę modlitwę prowadził i usuwał...

Rekolekcje Adwentowe 2011

…i zamieszkało między nami! Bóg posyła swoje Słowo, które staje się Ciałem i zamieszkuje między nami. To Boskie Słowo stwarza świat, przychodzi do nas, przyobleka się w ciało, abyśmy poznali Go jako Emmanuela – Boga z nami. W czasie naszych adwentowych...

Wprowadzenie

…i zamieszkało między nami! Rekolekcje Adwentowe 2011 Bóg posyła swoje Słowo, które staje się Ciałem i zamieszkuje między nami. To Boskie Słowo stwarza świat, przychodzi do nas, przyobleka się w ciało, abyśmy poznali Go jako Emmanuela – Boga z nami. W...