Wdzięczność Życiu

Wprowadzenie do modlitwy na 28 Niedzielę zwykłą, 9 października Tekst: Łk 17, 11-19 Prośba: o łaskę wdzięczności za Życie. 1.   Jezus zmierza do Jerozolimy, tzn. tam, gdzie dopełni się Jego życie. To Jego stały kierunek i warto uświadomić to sobie na nowo. Na Jego...

Ubrani Chrystusem

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 8 października Tekst: Ga 3, 22-29 Prośba: o łaskę świadomego przeżywania faktu, że jestem przyobleczony w Chrystusa. 1.   Najpierw wczytaj się w słowa św. Pawła. Mówi on o przyjściu wiary, tj. momencie, w którym na świat przyszedł...

Palec Boży

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 7 października Tekst: Łk 11,15-26 Prośba: o łaskę dostrzeżenia działania Boga w Twoim życiu. Jezus robi coś zdecydowanie dobrego – wyrzuca złego ducha z człowieka, który był niemy. Na to powstają głosy zaniepokojenia. Zostaje...

Otrzymasz Ducha Św.

wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 6 października teksty: Ga 3, 1-5 i  Łk 11, 5-13 Prośba: o wierność Ukrzyżowanemu i dar Jego Ducha 1. Pytanie św. Pawła z listu do Galatów mocno dźwięczy w uszach. Co się stało, że Galaci przestali wierzyć w moc Ukrzyżowanego, a...

Przyjaciel i Ojciec

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 5 października Tekst: Łk 11,1-4 Prośba: o łaskę odkrycia i pogłębienia mojej osobistej relacji do Boga. 1. Rozmowa z Przyjacielem. W pytaniu uczniów widzimy wyraz ich relacji do Jezusa. Przybiera ona ton przyjacielski. Z przyjacielem...

Spotkanie

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 4 października Tekst: Łk 10, 38-42 Prośba o łaskę spotkania ze sobą samym i z Panem. Podczas dzisiejszej modlitwy zachęcam, aby przyjrzeć się sobie. Zobaczmy Martę i Marię, jakie są to osoby, co myślą, co robią? Na pewno obie...