Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 4 października

Tekst: Łk 10, 38-42

Prośba o łaskę spotkania ze sobą samym i z Panem.

Podczas dzisiejszej modlitwy zachęcam, aby przyjrzeć się sobie. Zobaczmy Martę i Marię, jakie są to osoby, co myślą, co robią? Na pewno obie kochają Jezusa i pragną Mu usługiwać, posługiwać, jednak każda z nich wybrała inna formę tej posługi…. Zobacz, że właściwie ich działania, ich podstawy przenikają się. Zobacz w tym siebie, może czasami jesteś bardziej Martą a czasami Marią… Spójrz też na Jezusa na to co Pan mówi, co robi i jaki jest w tym wszystkim. Właściwie to Chrystus pokazuje nam najlepszą postawę – daje nam siebie jako wzór i to co możemy zrobić to po porostu naśladować Go…