Zmień schematy

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 25 października Tekst: Łk 13, 1 – 9 Prośba: o łaskę nawracania się w codzienności. 1.   Można myśleć podobnie jak Żydzi – skoro kogoś spotkało jakieś nieszczęście, to być może sobie jakoś na to zasłużył, zrobił coś...

Wola Boga

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 24 października. Tekst: Łk 12,54-59 Prośba: o łaskę poznania siebie i Boga, aby stawać się do Niego coraz bardziej podobnym. „Czemu sami z siebie nie rozpoznajecie obecnego czasu?” Zdarza się czasem, że tak bardzo pytamy o wolę...

Oczekuj Pana

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 22 października Tekst: Łk 12, 39-48 Poproś dziś o łaskę gotowości na przyjście Pana. „ … Bądźcie gotowi, gdyż o godzinie której się nie spodziewacie Syn Człowieczy przyjdzie” – jako chrześcijanie trzeba byśmy zawsze byli gotowi na...

Pan będzie Ci usługiwał

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 21 października Proś o łaskę zobaczenia w Bogu Jego prawdziwego oblicza. Tekst: Łk 12, 35- 38 Rozdział 12 Ewangelii Łukasza opowiada o tym, że Bóg troszczy się o człowieka. Jeśli masz dziś więcej czasu, to przeczytaj go całego....

Od chciwości do wolności

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 20 października. Tekst: Łk 12,13-21 Prośba: o łaskę wewnętrznej wolności od chciwości. 1. Chciwość. Człowiek chciwy uzależnia swoje poczucie wartości od tego, co posiada. Bogacz, któremu obrodziło pole utwierdził się tylko w...

Duchowy pieniądz

Wprowadzenie do modlitwy na XXIX Niedzielę zwykłą, 19 października Tekst: Mt 22, 15 – 21 Prośba: o łaskę przyjęcia wartości, jaką masz w oczach Boga. 1.   Wyobraź sobie tę scenę i znów stań obok Jezusa. Patrz na Niego, słuchaj tego, co mówi. Zobacz osoby, które...