Gorliwy sługa

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 20 listopada Tekst: Łk 19, 11-28 Prośba o łaskę bycia gorliwym sługą Chrystusa mądrze wykorzystującym swoje obdarowanie. Obraz sług z dzisiejszego fragmentu Ewangelii to obraz każdego z nas. Tylko trzeba zadać sobie pytanie i...

Wysoko na drzewie

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek,  19 listopada. Tekst: Łk 19,1-10 Prośba: o łaskę pragnienia spotkania z Jezusem i hojnej odpowiedzi na Jego wolę. 1. Moje pragnienia. Zacheusz ma głębokie pragnienie zobaczenia Jezusa. Wchodzi nawet na drzewo, wystawiając się na...

Optyka wiary

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 18 listopada Tekst: Łk 18, 35-43 Proś o łaskę wiary, która uzdrawia spojrzenie. Powoli kończy się Rok Wiary ogłoszony, by upamiętnić obrady Soboru Watykańskiego, wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego i by wskazać potrzeby...

Piękna fasada

Wprowadzenie do modlitwy na niedzielę, 17 listopada, XXXIII zwykła Tekst: Łk 21, 5 – 19 Poproś dzisiaj Pana o łaskę głębokiej wiary. 1.   Świątynia była z zewnątrz piękna i zwracają na to uwagę Jezusowi. Ale On patrzy na coś zupełnie innego. Prowadzi słuchaczy...

Natrętna

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 16 listopada Tekst: Łk 18, 1 – 8 Poproś dziś Pana o łaskę głębokiej wiary. 1.   Ostatni wers dzisiejszej Ewangelii nadaje ton całemu tekstowi. Chodzi bowiem o wiarę. Historia o natrętnej wdowie to historia o Twoim życiu. Bez...

Szukać i znajdować

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 15 listopada Tekst: Mdr 13, 1 – 9 Poproś dziś Pana o łaskę szukania Go i znajdowania we wszystkich rzeczach. 1.   Głupota według Biblii to nie jest jakaś przypadłość intelektualna czy ułomność rozumu. To nic innego jak...