Sobota, 16 czerwca, Niepokalanego Serca NMP

Iz 61,9-11

Poproś w tej modlitwie o łaskę zobaczenia siebie oczami dobrego Boga.

 

1.  Proponuję Ci dziś pomodlić się jakimś słowem z tekstu Izajasza. Przeczytaj spokojnie tekst i zostań przez jakiś czas przy tych słowach, obrazach, zdaniach, które jakoś Cię poruszają. Bądź w tej modlitwie bez żadnego pośpiechu.

Piątek, 15 czerwca, Najświętszego Serca Jezusa

Oz 11,1.3-4.8c-9

Poproś dzisiaj Pana o doświadczenie bycia dzieckiem w ramionach Ojca

1.  “…uczyłem chodzić…, na ramiona ich brałem…”. Popatrz, jak Bóg troszczy się o człowieka. Jak jest delikatny. Nie możemy pamietać, jak rodzice uczyli nas chodzić, ale na pewno pamiętamy, jak znajdowaliśmy się w ich ramionach.

Czwartek, 14 czerwca

Mt 5, 20-26

Poproś dzisiaj Pana o stawanie się człowiekiem sprawiedliwym.

1.  “Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Jezus przestrzega przed oszukiwaniem siebie. Człowiek jest zdolny do obłudy i zakłamania. Faryzeusze uważali się za sprawiedliwych przed Bogiem i ludźmi, nie widzieli potrzeby zmiany w swoim życiu. Postawa ciągłego nawrócenia nie mieściła się w ich ograniczonym pojmowaniu duchowej rzeczywistości.

Środa, 13 czerwca

1 Krl 18, 20-39

Poproś dzisiaj Pana o łaskę wierności i niepodzielonego serca.

1.   Eliasz gromadzi lud Izraela i zadaje im trudne zadanie. Mają stać się konsekwentni w swoim życiu. Mają wybrać pomiędzy Baalem a Bogiem prawdziwym. Widocznie mieli z tym kłopot. Być może działali zgodnie z powiedzeniem “Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Lud milczy na słowa Eliasza.

Wtorek, 12 czerwca

Mt 5,13-16

Poproś dziś o łaskę noszenia w sobie światła i smaku prawdziwego życia, które mamy w Bogu.

1.  Wczytaj się spokojnie w dzisiejszy tekst. Zobacz, co Cię w nim najbardziej porusza. Sól, światło, może miasto na górze? Sól to znak wydobywania smaku z potrawy, a także ochrony od zepsucia. Czy jestem kimś, kto wydobywa smak z codzienności? Z modlitwy, ze spotkań z innymi ludźmi, z modlitwy, z pracy, z odpoczynku…?

Poniedziałek, 11 czerwca

Ps 98,1-6

W dzisiejszej modlitwie proś o łaskę wiary, która przemienia życie Twoje i społeczeństwa tak, by mogło stać się znakiem miłości Boga dla innych.

To, czego się od nas żąda, to nie tyle mówienie o Chrystusie, ale takie postępowanie, by On żył w nas, a ludzie mogli Go odnaleźć, czując, jak w nas żyje. (Thomas Merton)

Teologia wyzwolenia wprowadziła pojęcie grzechu strukturalnego czy społecznego. Choć każdy grzech ma wpływ na życie indywidualne i społeczne, to tym pojęciem podkreśla się istnienie takich grzechów, które w szczególny sposób dotykają struktur, instytucji całego społeczeństwa.