Poniedziałek, 31 grudnia

J 1,1-18

Dziś proś o łaskę przyjęcia swoim życiem Światłości, która przyszła do ludzi.

 

1. Dzisiejszy dzień jest siódmym dniem w Oktawie Bożego Narodzenia. Liturgicznie każdego dnia w oktawie jest Boże Narodzenie. Osiem dni uroczystości jest symbolem pełni radości. Pozwala też dłużej trwać w tajemnicy Wcielenia. Jan Ewangelista opisuje przyjście na świat Jezusa w sposób mniej obrazowy, niż Łukasz i Mateusz. Tu już nie ma szopki, pasterzy i aniołków.

Niedziela, 30 grudnia, Świętej Rodziny

Łk 2, 41-52

Poproś dziś o łaskę bycia poddanym Bogu na wzór Jezusa.

 

1.   Udaj się w drogę wraz ze świętą Rodziną. W trakcie tej drogi – wchodząc w tę modlitwę wyobraźnią i jej zmysłami – przypatruj się Jezusowi, jak się zachowuje, jak rozmawia a może i bawi się z rówieśnikami, jak przebywa z krewnymi, którzy też idą na święta do Jerozolimy. Ma dwanaście lat, popatrz więc na Niego jak na dwunastolatka (nie jak na dorosłego). Jest Bogiem, owszem, ale Wcielonym, a więc podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu.

Sobota, 29 grudnia

Łk 2, 22-35

Poproś dzisiaj Pana o łaskę posłuszeństwa Jego Słowu i przyjęcia Go w swoim życiu.

1.   Wyobraź sobie tę scenę. Rodzice biorą Jezusa i idą z Nim do Jerozolimy, do świątyni, by wypełnić wszystko, co nakazywało Prawo. Wczuj się w ich sytuację, w ten być może podniosły nastrój. Idą poświęcić swego Syna Panu. Przyjrzyj się ich drodze do świątyni, spróbuj zobaczyć, z jakimi uczuciami ta idą. Bo na rękach niosą Syna Bożego. Cała ich miłość jest skoncentrowana na Nim, a w Nim na Bogu.

Piątek, 28 grudnia

1 J 1,5-2,2

 

1. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu… Słowo grzech próbuje się wymazać ze słownika. Bo grzech to jakaś niedoskonałość, jakiś brak. A przecież człowiek ma być idealny.

Czwartek, 27 grudnia

J 20,2-8

1. Strata. Maria Magdalena przybiegła do Piotra i Jana z wiadomością o braku ciała Jezusa w grobie. Jest smutna i przygnębiona, czuje się bardzo osamotniona. Doświadcza pustki, której nijak nie może zapełnić.

środa, 26 grudnia, św. Szczepana, męczennika

Mt 10,17-22

 

1. Miejcie się na baczności przed ludźmi! Jezus zachęca nas, abyśmy byli gotowi w każdej chwili przyznać się do Niego przed ludźmi. A żeby być gotowym dać świadectwo, trzeba mieć relację z tym, o którym ma się zaświadczyć.