Intuicyjnie przybiega do Apostołów, u nich szuka ukojenia. Maria Magdalena przeżywa stratę, ale nie pozostaje bierna. Decyduje się na działanie, chce wpierw o tym komuś powiedzieć. W jaki sposób przeżywam stratę? Czy szukam pomocy u kogoś, czy zamykam się w czterech ścianach?

2. Bieg. Apostołowie biegną do grobu. Jeden wyprzedza drugiego. Ważne jest to, że posuwają się naprzód, nie zatrzymują się, nie cofają. Wiara wzrasta wówczas, gdy idę do przodu. Gdy się zatrzymam prawdopodobnie Ci, którzy idą za mną również się zatrzymają. Jak wygląda mój duchowy rozwój? Dla kogo jestem w życiu świadectwem wiary?

3. Uwierzyć. Przy grobie Jan czeka na Piotra. Choć pragnie wejść pierwszy przywilej ten pozostawia Piotrowi, który otrzymał klucze królestwa niebieskiego. Czy szanuję autorytet Kościoła w osobach, którzy go reprezentują? Wreszcie wchodzi do grobu Jan. Jak mówi Pismo: “ujrzał i uwierzył”. Wysiłek w dotarciu do prawdy został nagrodzony – Jego wiara wzrosła. Jakiego wysiłku oczekuje ode mnie Jezus?