Było ciemno gdy słońce wzeszło

REKOLEKCJE PASCHALNE 2024 z ciemności do Światła Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Zmartwychwstania Chrystusa, 31 marca Tekst: J 20, 1-9 oraz Mk 16, 1-7 Słowo: BYŁO CIEMNO, gdy SŁOŃCE WZESZŁO Dzisiejsze Słowo jest wzięte z dwóch tekstów: Ewangelii z...