REKOLEKCJE PASCHALNE 2024

z ciemności do Światła

Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Zmartwychwstania Chrystusa, 31 marca

Tekst: J 20, 1-9 oraz Mk 16, 1-7

Słowo: BYŁO CIEMNO, gdy SŁOŃCE WZESZŁO

Dzisiejsze Słowo jest wzięte z dwóch tekstów: Ewangelii z Wigilii Paschalnej oraz Ewangelii z Niedzieli Zmartwychwstania. Możesz wziąć oba, możesz tylko jedno z nich.

Najważniejsze wydarzenia naszego życia wydarzają się w ciemności, kiedy jeszcze jest ciemno. I nasze poczęcie dokonuje się w ukryciu i ciemności łona matki i nasza śmierć jest ciemnością, przez którą przechodzimy, by wpaść w pełne Światła ręce miłującego Ojca. Jezus rodzi się w nocy i powstaje do nowego życia również w nocy. A kiedy słońce wzeszło możemy zobaczyć skutki tego, co się wydarzyło.

Ile w naszym życiu spotkań i wydarzeń, które zdawały się ciemnością, mrokiem, czasem nieprzeniknionym… ale kiedy wzeszło słońce, przyszło światło i jasność – wtedy zobaczyliśmy co się stało, i to stało bez naszego aktywnego udziału. Jakby wszelkie Nowe Życie potrzebowało przejść przez ciemność, która jest bardzo trudna, niekomfortowa, mamy najczęściej ochotę z niej uciec. Ale to w niej rodzi się nowe życie. Jak w ciemnej ziemi, z której dopiero po jakimś czasie kiełkuje wrzucone w nią ziarenko. Gdzie widzisz w swoim życiu przestrzenie ciemności? Czy dostrzegasz tam jakieś przebłyski światła? Czy wierzysz, że z tej ciemności może przyjść do Ciebie NOWE ŻYCIE?

Na koniec modlitwy zatrzymaj się na chwilę i uświadom sobie to, z czym ją kończysz, jakie odczucia Ci teraz towarzyszą, jakie myśli, pragnienia, chęć do działania czy zniechęcenie. Bądź szczery wobec siebie samego i wobec Boga. Możesz Mu o tym powiedzieć.

Odmów:

Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
Módl się za nami do Boga, Alleluja!
Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy sięBoże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.