Każdy, kto w Niego wierzy

Wprowadzenie do modlitwy na 4 Niedzielę Wielkiego Postu, 10 marca Tekst: J 3, 14-21 Prośba: o przyjęcie Chrystusa – Światła, które oświetla mroki naszych serc. Myśli pomocne w rozważaniu: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego...