Niechże ich słuchają

Wprowadzenie do modlitwy na 26 Niedzielę zwykłą, 25 września Tekst: Łk 16, 19-31 Prośba: o bliskość z Jezusem i zdolność słuchania Jego Słowa. Myśli pomocne w rozważaniu: Wsłuchaj się w przypowieść Jezusa. Daje przykład dwóch ludzi, którzy żyją w różny sposób....