Wprowadzenie do modlitwy na 26 Niedzielę zwykłą, 25 września

Tekst: Łk 16, 19-31

Prośba: o bliskość z Jezusem i zdolność słuchania Jego Słowa.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wsłuchaj się w przypowieść Jezusa. Daje przykład dwóch ludzi, którzy żyją w różny sposób. Zatrzymaj się na charakterystyce jednego i drugiego. Pomimo skąpych słów, możemy mieć pewien obraz zarówno bogacza jak i Łazarza. To, co zwraca uwagę na pierwszy rzut oka to przepaść, jaka jest w stylu życia tych osób. Jeden nie tylko ma wszystko, ale dzień w dzień ucztuje i się bawi. Drugi nie ma niczego, nawet okruchów ze stołu bogacza. Niezaspokojone potrzeby kontra potrzeby spełnione w nadmiarze. I brak jakiegokolwiek styku między nimi.
  • Zauważ, że to samo pojawia się na końcu Jezusowej przypowieści. W tej wizji nakreślonej przez Pana Abraham mówi o przepaści, jaka zionie między bogaczem i Łazarzem. Jest to przepaść nie do przekroczenia. Jezus opowiada tę przypowieść w konkretnym kontekście bogatych faryzeuszów i biednych ludzi, którzy ich słuchali i na których ci bogaci wkładali ciężary nie do uniesienia, których domy objadali pod pozorami długich modlitw. To im zarzuca Jezus na innym miejscu. Być może między nami nie ma takich przepaści, mimo iż na świecie dalej są ludzie bardzo bogaci i bardzo biedni. Przyjrzyj się i rozważaj to, czy w Twoim sercu nie ma różnych przepaści (niekoniecznie materialnych), które oddzielają Cię od innych ludzi. Czy są one do przekroczenia? Tu może chodzić o bliskość, przebaczenie, życzliwość, otwartość, wsparcie, itp.
  • To, co zmienia człowieka to słuchanie Słowa. Jezus odnosi bogacza do Mojżesza i proroków – do słuchania Słowa Bożego przekazywanego przez natchnione osoby. Przychodzenie kogoś umarłego do żywego nic mu nie pomoże, jeśli nie ma wiary, a ta „rodzi się ze słuchania” – jak pisze św. Paweł w liście do Rzymian. Bez słuchania Słowa i wypełniania go (życie wiarą) żadne cuda nie pomogą, nawet przychodzenie umarłych. O tym właśnie mówi dzisiaj Jezus. Posłuchaj Go, uświadom sobie swoje własne słuchanie. O czym chciałbyś Mu dzisiaj, teraz powiedzieć? Co usłyszeć?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.