Przybliżali się wszyscy

Wprowadzenie do modlitwy na 24 Niedzielę zwykłą, 11 września Tekst: Łk 15, 1-32 Prośba: o przyjęcie miłości Ojca i naśladowanie Go w kochaniu każdego. Myśli pomocne w rozważaniu: Do Jezusa przybliżali się wszyscy celnicy i grzesznicy. Łukasz mówi, że oni byli...