Czy pan młody jest z nami?

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 6 lipca. Tekst: Mt 9,14-17 Prośba: o łaskę przebywania w bliskości Jezusa. Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Zatrzymam się dziś nad tą ewangeliczną sceną. W pytaniu uczniów Jana pobrzmiewa...

Otwarcie na Miłość

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 5 lipca Tekst: Mt 9,9-13 Prośba: o łaskę serca otwartego na miłość Jezus odchodzi z Kafarnaum, jakby w ostatniej chwili zauważa celnika Mateusza. Kieruje na niego swój wzrok. Może wielu nie chciało nawet patrzeć na tego celnika. A...

Wypróbowana bliskość

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 4 lipca Tekst: Rdz 22, 1-19 Prośba: o łaskę przylgnięcia do Boga całym życiem. Myśli pomocne w rozważaniu: Przeczytaj spokojnie dzisiejszy tekst. Jest on bardzo trudny emocjonalnie. Zauważ dwa dialogi, jakie się rozgrywają. Jeden...

Zraniony Zbawiciel

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 3 lipca, św. Tomasza Apostoła Tekst: J 20, 24-29 Prośba: o łaskę głębokiego spotkania ze zranionym Zbawicielem. Myśli pomocne w rozważaniu: Może zastanawiać, dlaczego Tomasz nie uwierzył pozostałym uczniom w to, że widzieli Pana. Czy...