Czwartek, 8 marca (9)

Tydzień 2: “Nie lękajcie się!”   Mk 4,35-41 Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: “Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny...

Środa, 7 marca (8)

Tydzień 2: “Nie lękajcie się!”   Iz 43, 1-5 Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: “Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki,...

Wtorek, 6 marca (7)

Tydzień 2: “Nie lękajcie się!”   1Krl 19, 1-16 Kiedy Achab opowiedział Izebeli wszystko, co Eliasz uczynił, i jak pozabijał mieczem proroków, wtedy Izebel wysłała do Eliasza posłańca, aby powiedział: “Chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem...

Poniedziałek, 5 marca (6)

Tydzień 2: “Nie lękajcie się!”   Ps 27 Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? Gdy na mnie nastają złośliwi, by zjeść moje ciało, wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, chwieją się i...

Piątek, 2 marca (5)

Tydzień 1 – “Mów, Panie”   J 5,1-13 Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Owcza, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych:...

Czwartek, 1 marca (4)

Tydzień 1 – “Mów, Panie”   J 11, 1-44 Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały...