I rozbiło namiot wśród nas

Wprowadzenie do modlitwy na Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia Rekolekcje Adwentowe 2016 –  DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ Tydzień 4 – Jezus podejmujący decyzje i zapraszający do decyzji Tekst: Łk 2,1-20 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez...

Słowo stało się Ciałem

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 23 grudnia Rekolekcje Adwentowe 2016 –  DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ Tydzień 4 – Jezus podejmujący decyzje i zapraszający do decyzji Tekst: J 1,1-5;10-14 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę,...

Słowa Pana stają się rzeczywistością

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 22 grudnia Rekolekcje Adwentowe 2016 – DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ Tydzień 4 – Jezus podejmujący decyzje i zapraszający do decyzji Tekst: Mt 8, 1-3 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg...

Powołanie i ważne decyzje

  Wprowadzenie do modlitwy na środę, 21 grudnia Rekolekcje Adwentowe 2016 – DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ Tydzień 4 – Jezus podejmujący decyzje i zapraszający do decyzji Tekst: Mt 4, 18-22 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg...

Od pragnienia do decyzji

  Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 20 grudnia Rekolekcje Adwentowe 2016 – DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ Tydzień 4 – Jezus podejmujący decyzje i zapraszający do decyzji Tekst: Łk 19,1-10 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że...

Miłość jest decyzją

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 19 grudnia  Rekolekcje Adwentowe 2016 – DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ  Tydzień 4 – Jezus podejmujący decyzje i zapraszający do decyzji Tekst: J 6, 35-40 Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez...