Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 20 grudnia

Rekolekcje Adwentowe 2016 – DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ

Tydzień 4 – Jezus podejmujący decyzje i zapraszający do decyzji

Tekst: Łk 19,1-10

Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy Tobie. Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go więc w tym momencie, aby Duch Święty poruszał Twoją modlitwę, by On sam ją prowadził. Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, pragnienia, decyzje, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.

Zaangażuj teraz wyobraźnię. Jeśli potrzebujesz, przypomnij sobie fragment Pisma, którym będziesz się modlił. Następnie wyobraź sobie daną scenę. Zobacz tłum towarzyszący Jezusowi w mieście Jerycho. Przyjrzyj się Zacheuszowi, który nie znajdując sposobu na zobaczenie Jezusa wspina się na sykomorę. Wsłuchaj się w Słowa Jezusa skierowane do celnika. Zobacz radość Zacheusza spowodowaną obecnością tak zacnego Gościa w swoim domu.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę odważnego podejmowania decyzji i wcielania ich w życie.

1. Jerycho – jedno z wielu miast. Jezus podróżuje pieszo ze swoimi uczniami, odwiedzając poszczególne miasta i wioski. Tym razem zdecydował się wejść do Jerycha, miasta zdobytego przez Izraelitów pod dowództwem Jozuego. Poszczególne miasta i wioski są odwzorowaniem różnych zakamarków i przestrzeni naszego serca. Jezus ma pragnienie odwiedzenia ich wszystkich. On wciąż przechadza się z jednej przestrzeni do drugiej. Szuka tam naszego pragnienia, tęsknoty za Nim, szczerej modlitwy, łez, wreszcie naszej czystej miłości. Być w jakiejś przestrzeni nie oznacza od razu wypełniać ją całą swoją osobą. Jezus nie wpycha się na siłę. On tylko zaznacza swoją obecność, uprzedzającą łaskę, której nam nigdy nie zbywa [por. CD 320]. Jego pragnienia naszego dobra jest zawsze pierwsze. Przejdę po różnych zakamarkach swojego serca. Gdzie potrzebuję szczególnej obecności Jezusa?

2. Pragnienie Zacheusza. Wypełnienie Bogiem konkretnej przestrzeni serca wymaga naszego pragnienia. Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa. Musiał słyszeć o Jego działalności, uzdrowieniach, głoszeniu królestwa Bożego. Dowiaduje się, że Jezus właśnie wkroczył do Jerycha. Pragnienie daje mu siłę i motywację do wyjścia z domu. Zacheusz wie, że bierne czekanie nic mu nie pomoże w realizacji swojego zamierzenia. Podejmuje decyzję i ją realizuje. Nie zraża się przeszkodami, swoim niskim wzrostem. Wpada na pomysł wejścia na drzewo, nie dba wiele co powiedzą ludzie. Jezus przebywając w konkretnej sferze serca człowieka szybko wychwytuje jego pragnienie przyjęcia Go jeszcze głębiej, tak na poważnie. To samo dzieje się z Zacheuszem, na którego pragnienie Jezus odpowiada z całą hojnością. Pozostało kilka dni do Bożego Narodzenia. Z jakim pragnieniem Bóg mnie dziś spotyka? Czy chcę jeszcze więcej? Jakie decyzje do podjęcia pozostają w moim zasięgu?

3. Odpowiedź Jezusa. Jezus odpowiada na pragnienie Zacheusza. Głośno zwraca się do niego z chęcią pozostania w jego domu, wyjawiając tym samym „Magis”, pragnienie jeszcze bliższego przebywania z człowiekiem. Jezus nie chce tylko przejść przez miasto Zacheusza, ale dąży do wypełnienia go swoją Osobą. Jezus decyduje się na jeszcze większą zażyłość z człowiekiem. W tym dziele pomaga Mu pragnienie Zacheusza, które zdobywa Serce Jezusa. Teraz nie stoi nic na przeszkodzie, aby Zacheusz w pełni przyjął oferowane Zbawienie. Odpowiedź Jezusa jest zwiększona, czy wręcz pomnożona przez siłę pragnienia Zacheusza. Raz jeszcze widać, jak ważna jest nasza współpraca z Bożą łaską w dziele realizowania zamierzeń Boga wobec nas. Czy dostrzegam Boże odpowiedzi na moje pragnienie, które samo w sobie już jest modlitwą (por. komentarz św. Augustyna do Psalmu 37)?

4. Decyzje serca zbawionego. Zacheusz z radości oddaje połowę swego majątku ubogim i zwraca poczwórnie tym, których w czymś skrzywdził. Podejmuje konkretne decyzje, które są konsekwencją przyjęcia Jezusa do głębszych przestrzeni swojego serca. Widzi wyraźnie, że bogactwo nie musi oddzielać go od świata ludzi ubogich i potrzebujących. Wręcz przeciwnie, dobra sytuacja materialna w jakiej się znajduje, staje się okazją do świadczenia miłosierdzia. Decyzja przyjęcia Jezusa poszerzyła jego horyzonty. A to dopiero początek. W jaki sposób chcesz kontynuować dzieło Zacheusza? Czy twoje serce jest sercem człowieka zbawionego?

Na koniec porozmawiaj z Panem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.

Na zakończenie pomódl się słowami: Ojcze nasz…

Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.