Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 23 grudnia

Rekolekcje Adwentowe 2016 –  DOŚWIADCZYĆ JEZUSA CAŁYM SOBĄ

Tydzień 4 – Jezus podejmujący decyzje i zapraszający do decyzji

Tekst: J 1,1-5;10-14

Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy Tobie. Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go więc w tym momencie, aby Duch Święty poruszał Twoją modlitwę, by On sam ją prowadził. Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, pragnienia, decyzje, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.

Zaangażuj teraz wyobraźnię. Jeśli potrzebujesz, przypomnij sobie fragment Pisma, którym będziesz się modlił. Następnie wyobraź sobie daną scenę. Zobacz Osoby Trójcy Świętej, które patrzą na ziemię pogrążoną w ciemności. Widzą ludzi na całym świecie. Zobacz też małą izbę, w niej Maryję – młodziutką dziewczynę krzątającą się przy jakich zajęciach.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę spotkania Boga, który JEST OBECNY.

1. Najpierw wpatruj się w postacie biorące udział w scenie. Patrz na ziemię i ludzi, po niej chodzących. Jak wyglądają? Popatrz na Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Są razem. Patrzą w tym samym kierunku. Spróbuj zauważyć jakie to jest patrzenie. Zobacz jak wyglądają, w jakiej odległości od siebie siedzą czy stoją. Poprzyglądaj się Im przez chwilę. Bądź w Ich Obecności. Potem przenieś się w wyobraźni do domu Joachima i Anny. Ich córeczka dopiero co została zaślubiona Józefowi. Jeszcze nie mieszkają razem, ale już są sobie przyrzeczeni. Wejdź do miejsca, gdzie przebywa Maryja. Zobacz, jak wygląda, co robi. Zobacz, jak Anioł przychodzi do Niej i rozmawia z Nią. Popatrz na to, co maluje się na Jej twarzy. Zatrzymuj się tam, gdzie Twoje serce zostanie poruszone. Nie podejmuj refleksji nad tym, co widzisz. Po prostu patrz i zauważaj.

2. Posłuchaj co osoby mówią w tej scenie. Posłuchaj dialogów, jakie prowadzą ze sobą ludzie na ziemi. Jaki jest ton ich głosu, jak się do siebie nawzajem zwracają? Co taki sposób rozmowy wzbudza w Twoim sercu? Usłysz rozmowę Osób Bożych. O czym rozmawiają? Mówią o tym, że ludzie pogrążają się coraz bardziej w grzechach. Usłysz, jakie uczucia tu wybrzmiewają? Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty szukają rozwiązania tej beznadziejnej sytuacji, w jakiej znalazła się ludzkość. Zauważ, że Bóg nie przygląda się biernie, ale szuka sposobu, by człowiek, na nowo był blisko Niego. Zapada decyzja: Syn Boży przyjmie ludzką naturę i stanie się Jednym z ludzi. Posłuchaj rozmowy Maryi z Aniołem. Słuchaj treści rozmowy, ale też spróbuj usłyszeć uczucia, jakie rodzą się w Maryi. Usłysz Jej: „Niech mi się stanie według Słowa Boga”. Zatrzymuj się tam, gdzie Twoje serce zostanie poruszone. Nie podejmuj refleksji nad tym, co słyszysz. Po prostu słuchaj i zauważaj.

3. Zobacz co osoby robią w tej scenie. Patrz na ludzi, których czyny są złem – krzywdzą się nawzajem, zabijają. Popatrz na Trójcę Świętą. Na moment Wcielenia – niebo ściśle łączy się z ziemią. Bóg staje się jednym z ludzi – ze wszystkimi możliwościami i ograniczeniami, jakie daje człowieczeństwo. Ten akt Boga jest wyrazem głębokiego pragnienia by być JEDNO. Po wcieleniu ludzka natura staje się częścią Trójcy. Popatrz na Maryję. Co robi po powiedzeniu Bogu TAK? Zaczyna się pakować i wybiera w drogę do krewnej Elżbiety. Nie wpada w ekstazę, nie chowa na pustelni, nie modli godzinami. Idzie, aby pomóc starszej kobiecie w czasie ciąży. Co Ty zrobiłbyś z takim doświadczeniem działania Boga?

4. Wróć do tekstu Ewangelii św. Jana o Słowie. Przeczytaj go powoli, rytmicznie. Zatrzymuj się w miejscach, gdzie zostaną poruszone: Twoje uczucia, Twój rozum, Twoja wola. Nie spiesz się, smakuj Obecność Boga i po prostu BĄDŹ.

Na koniec porozmawiaj z Panem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.

Na zakończenie pomódl się słowami: Ojcze nasz

Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.